კოსმეტოლოგიის შემსწავლელი კურსები!

1

კლასიკური კოსმეტოლოგია!

კლასიკური კოსმეტოლოგია

 • კოსმეტოლოგიის ისტორია
 • კანის აგებულება
 • კანის ფიზიოლოგია
 • ადამიანის ანატომია, მიმიკური კუნთაბი
 • კანის ტიპები
 • კომპლექსური კოსმეტოლოგიური დანადგარები
 • ფიზიო პროცედურები
 • დარსონვალიზაცია,გალვანიზაცია, ულტრასონიკი
 • სახის ზედაპირული წმენდა
 • სახის ღრმა წმენდა
 • კანის მოვლა და რეკომენდაციები
 • ასეპტიკა-ანტისეპტიკა
 • ფერიმჭამელა-აკნე
 • პიგმენტური ლაქები
 • პარაფინო თერაპია
 • ქიმიური პილინგი
 • მექანიკური პილინგი
 

 

ეპილაციები:

 • ეპილაციის ისტორია
 • კანის აგებულება
 • კანის ფიზიოლოგია
 • კანის ტიპები
 • ლაზერული ეპილაცია, მისი მოქმედების მექანიზმები
 • ელექტრო ეპილაცია
 • შუგარინი
 • ბიო ეპილაცია
 • ლაზერული ეპილაცია
 • ფოტო ეპილაცია
 • ალექსანდრიტის ლაზერი
 • დიოდური ეპილაცია
dioduri

ეპილაციები


 
plazmo liftingi

ინექციური მეთოდები

ინექციური მეთოდები

 • კანის აგებულება
 • კანის ფიზიოლოგია
 • კანის ტიპები
 • პლაზმო თერაპია
 • პლაზმო ლიფტინგი
 • სახის მეზო თერაპია
 • თმის მეზო თერაპია
 • მეზო სლიმი
 • ბიორევიტალიზაცია
 • ფილერები
 • ტუჩის კონტურული პლასტიკა

 

პერმანენტული მაკიაჟი

 • კანის აგებულება
 • კანის ფიზიოლოგია
 • კანის ტიპები
 • პერმანენტული მაკიაჟის არსი
 • პერმანენტული მაკიაჟის ტექნოლოგია და მეთოდიკა
 • წარბის დაფერვის ტექნოლოგია
 • თვალის ლაინერის დაფერვის ტექნოლოგია
 • ხალის დაფერვის ტექნოლოგია
 • ტუჩის კონტურის ტექნოლოგია
 • ტუჩის დაფერვის ტექნოლოგია
laineri

პერმანენტული მაკიაჟი


 
botoqsi

ბოტოქსის ინექციები

ბოტოქსის ინექციები

 • კანის აგებულება
 • კანის ფიზიოლოგია
 • ადამიანის ანატომია, მიმიკური კუნთაბი
 • ბოტოქსის განზავება და ტექნოლოგია
 • ბოტოქსის ინექციები

 

3D, 4D,6D მეზო ძაფები

 • კანის აგებულება
 • კანის ფიზიოლოგია
 • ადამიანის ანატომია, მიმიკური კუნთაბი
 • არმირება მეზო ძაფებით
oqro

3D, 4D,6D მეზო ძაფები