ფოტო ლაზერული ეპილაცია ქალი

1.ხელები მთლიანად 70.00 ლარი
2.ზედა ტუჩი 12.00 ლარი
3. ნიკაპი 15.00 ლარი
4. ბაკები 15.00 ლარი
5. ლოყები 25.00 ლარი
6. ყელი 30.00 ლარი
7. კისერი 30.00 ლარი
8. მუცლის თეთრი ხაზი 30.00 ლარი
9. დვრილის არე 15.00 ლარი
10. მკერდი 60.00 ლარი
11.მუცელი 60.00 ლარი
12. წვივები 60.00 ლარი
13. ბარძაყი 110.00 ლარი
14. იღლიის ზონა 30.00 ლარი
15. ბიკინი (ზედაპირული) 50.00 ლარი
16. ტანგა 70.00 ლარი
17. ბრაზილიური (ღრმა ბიკინი) 100.00 ლარი
18. დუნდულა 60.00 ლარი
19. ქვედა წელი 55.00 ლარი
20. მთლიანი სახე (ლოყა,ნიკაპი,ზედა ტუჩი) 50.00 ლარი
21. მკერდი და მუცელი 100.00 ლარი
22. ფეხები (ქვედა კიდურები) მთლიანად 170.00 ლარი
23. მთლიანი ზურგი, წელი 100.00 ლარი

ფოტო ლაზერული ეპილაცია მამაკაცი

1.ზედა კიდურები მთლიანად 120.00 ლარი
2. ზედა კიდურები იდაყვამდე 80.00 ლარი
3. მკერდი 120.00 ლარი
4. მუცელი 120.00 ლარი
5. მკერდი და მუცელი 60.00 ლარი
6. იღლიის ზონა 40.00 ლარი
7. ბიკინი (ზედაპირული) 100.00 ლარი
8. ღრმა ბიკინი 200.00 ლარი
9. დუნდულა 100.00 ლარი
10. ლოყა (ორივე ) 40.00 ლარი
11. წარბი 20.00 ლარი
12. ყური 20.00 ლარი
13. ცხვირი ზედა მხარე 20.00 ლარი
14. ყელი 35.00 ლარი
15. კისერი 35.00 ლარი
16. მხარი 50.00 ლარი
17. მხარი მაისურის ნიშნულამდე 65.00 ლარი
18. ზურგი მთლიანად 230.00 ლარი
19. მტევანი და თითები 35.00 ლარი
20. ტერფი და თითები 35.00 ლარი
21. წვივები მუხლამდე 140.00 ლარი
22. ბარძაყი მუხლამდე 170.00 ლარი
23. ქვედა კიდურები მთლიანად 290.00 ლარი