ღონისძიებები
June 7, 2018
კოსმეტოლოგია
June 27, 2018

ტრენინგები

  1. გაიარეთ ერთ დღიანი რტენინგი PRP- პლაზმო თერაპიაში და მიიღეთ შესაბამისი სერთიფიკატი.
  2. გაიარეთ ერთ დღიანი რტენინგი მეზო თერაპიაში და მიიღეთ შესაბამისი სერთიფიკატი.
  3. გაიარეთ ერთ დღიანი რტენინგი ლაზერო თერაპიაში და მიიღეთ შესაბამისი სერთიფიკატი .
  4. გაიარეთ ორ დღიანი ბოტოქსის ინექციების ტრენინგი და მიიღეთ შესაბამისი სერთიფიკატი.
  5. გაიარეთ პილინგის ერთ დღიანი რტენინგი  და მიიღეთ შესაბამისი სერთიფიკატი.
  6. გაიარეთ ბიო ეპილაციის ერთ დღიანი რტენინგი და მიიღეთ შესაბამისი სერთიფიკატი.
  7. გაიარეთ ლაზერული ეპილაციის ერთ დღიანი რტენინგი და მიიღეთ შესაბამისი სერთიფიკატი.
  8. გაიარეთ ერთ დღიანი რტენინგი პარაფინო თერაპიაში და მიიღეთ შესაბამისი სერთიფიკატი.
  9. გაიარეთ სამ დღიანი რტენინგი სახის მოდელირების ,  მეზო ძაფებით და მიიღეთ შესაბამისი სერთიფიკატი.
  10. გაიარეთ ბიორევიტალიზაციის ერთ დღიანი რტენინგი და მიიღეთ შესაბამისი სერთიფიკატი.